Golf Akademi

Golf Akademi, öğrenen bir organizasyon olarak çalışanlarını yetiştiren ve sürekli geliştiren bir okuldur.

Öğrenme ve gelişim modelimiz; sınıf içi eğitimler, uygulamalı eğitimler, videolar, e-öğrenme, mobil uygulamalar, işbaşı eğitimler gibi birçok farklı öğrenme metodunu bir arada bulunduran karma eğitim modelidir.

Golf Akademi olarak, tüm öğrenme ve gelişim faaliyetlerimizde çalışanlarımızın gelişimini desteklemenin yanı sıra, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedefleriz.

Akademi çatısı atında dört farklı okul ve dönemsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik “Akademi Destek Programları” yer alır. Okullar, odağına şirket stratejilerini alarak, öğrenme süreçlerindeki temel yapılanmayı ifade etmektedir.

Satış Okulu: “Golflü Satışçı” kimliği oluşturularak, ortak bir satış kültürü ve iş yapış tarzının oluşturulmasını destekleyen programları kapsamaktadır.

Üretim Okulu: Üretim süreçlerimizde; operasyonel mükemmellik kültürü ve kaliteli iş çıktılarının oluşturulmasını destekleyen programları kapsamaktadır.

Hazırlık Okulu:  Şirketimizin stratejileri, değerleri, organizasyonyon yapısı ile birlikte iş yapış tarzının aktarıldığı çalışanlarımızı “Golf’lü” yapmayı hedefleyen programları kapsamaktadır.

Liderlik Okulu: Mesleki ve yönetsel konularda, liderlere ve geleceğin liderlerinin gelişimlerine katkı sağlayacak koçluk, tersine mentorlük gibi farklı eğitim yöntemleriyle zenginleştirilmiş eğitim programlarını kapsamaktadır.

Akademi Destek Programları: Proje bazlı, bireysel veya belli gruplara özel olarak tasarlanan eğitimleri ve yurtiçi/yurtdışı konferansları kapsamaktadır.

Amacımız

Golf’ün değerleri, amaç, hedef ve stratejileri doğrultusunda;

 • Çalışanlarımızın iş tatminlerini ve şirketimize olan bağlılıklarını sürekli arttıracak,
 • Kurum kültürünü yaygınlaştıracak,
 • Esnek, dinamik ve yenilenebilir,
 • Y kuşağının beklentilerini karşılayan

sürdürülebilir öğrenme ve gelişim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Misyonumuz

 • Aramıza yeni katılanları hızla “Golflü” yapmak,
 • Türkiye’nin en iyi üretim ekiplerini yetiştirmek,
 • Türkiye’nin en iyi satış ekiplerini yetiştirmek,
 • Geleceğin liderlerini yetiştirmek.

Hedefimiz

 • Sürdürülebilir gelişim ile geleceğe hazırlanmak,
 • Yeteneklerimizi geliştirmek,
 • Biz bilincini ve ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmak,
 • Liderlik tarzının oluşmasını desteklemek.

İlkelerimiz

 • Stratejik hedeflerimiz ve operasyonel mükemmelliği sağlamak için sürekli öğrenen, öğrendiğini uygulayan ve bilgisini paylaşan bir kültürü yaratmak.
 • Şirketlerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda paydaşlarımızla eğitim faaliyetlerine yönelik işbirliğini kurmak ve geliştirmek.
 • Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin planlı, sistematik, ölçülebilir ve takip edilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Eğitim faaliyetlerinin kalitesini, çeşitliliğini, sayısını ve iş sonuçlarına olan katkısını arttırırken ilgili maliyetleri kontrol altında tutmak.
 • Katılımcılığı yüksek düzeyde tutan, esnek bir eğitim organizasyonuna sahip olmak.